Certyfikaty, nagrody, wyróżnienia

Podstawowe założenie firmy RAFSTAL to nieustanny rozwój realizowany w oparciu o doskonalenie organizacji pracy oraz systemu zarządzania zgodnie z naszym hasłem: wszystko w jednym miejscu. Aby urzeczywistnić taką politykę jakości, wdrożyliśmy system zapewniania jakości zgodny z PN EN ISO 9001</strong >, który pomaga nam osiągać założone cele i tym samym realizować politykę firmy w pracy codziennej. Co więcej, przyczynia się on do osiągnięcia czołowej pozycji wśród dystrybutorów tej branży w kraju.

W 2013 roku zostaliśmy nagrodzeni tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play” w XV edycji programu pod hasłem przewodnim: „To ludzie tworzą firmę”.

Wywiadownia gospodarcza D&B Poland po weryfikacji rentowności, zdolności i płynności finansowej RAFSTAL przyznała nam Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2011 oraz 2012.

Potwierdzeniem faktu, że rozwijamy się stale, a zarazem bardzo dynamicznie, jest tradycyjnie już przyznawana nagroda: Gazela Biznesu</a >. Za 2012 rok wyróżnienie to otrzymaliśmy już po raz siódmy!

W 2010 roku doceniono nasz wzrost gospodarczy w rankingu Gepardów Biznesu.

Sukcesem zakończył się także nasz udział w 2008 roku w konkursie o tytuł Lidera Gospodarczego Miasta Piekary Śląskie – nagrodzono nas w kategorii Małe Przedsiębiorstwo w drugiej edycji programu.

W tym samym roku doceniono jeden z głównych aspektów naszej działalności – dostarczanie dobrego produktu o oczekiwanych przez Klienta parametrach technicznych i jakościowych. Kompleksowość oferowanych przez nas usług zaowocowała certyfikatem QI – usługi najwyższej jakości</a >.

Monitorujemy kontakty z Klientem w oparciu o jego oczekiwania – jesteśmy skoncentrowani na dostarczaniu wyrobów w jak najkrótszym czasie wraz z właściwą dokumentacją.

Czynimy wszystko, aby realizacja naszych działań odbywała się na zasadach partnerskich: rzetelności, zaufania i zadowolenia z wzajemnych kontaktów.